ประชุมผู้ปกครอง
ณ อนุบาลคลองหาด
(28 มี.ค.57 )
จัำดทำโครงการ
ณ อนุบาลคลองหาด
(28 เม.ย. 57 )
ปัจฉิมนิเทศ
ณ อนุบาลคลองหาด
(26-27 มี.ค.57 )
ปิดกล่องชอล์ค
ณ จันทบุรี
(24-25 มี.ค.57 )
ค่ายคุณธรรม
ณ อนุบาลคลองหาด
(19 มี.ค.57 )
ประชุมผู้บริหารเครือข่าย
ณ อนุบาลคลองหาด
(18 มี.ค.57 )
หน้าเสาธง 5 นาที
ณ อนุบาลคลองหาด
(18 มี.ค.57 )
ประกันคุณภาพภายใน
ณ อนุบาลคลองหาด
(14 มี.ค.57 )
สอบวัดผลสัมฤทธิ์
2/2556

ณ อนุบาลคลองหาด
(13-14 มี.ค.57 )
อำลาครูต่างชาติ
ณ อนุบาลคลองหาด
(7 มี.ค.57 )
สอบอ่าน ป.3 และป.6
ณ อนุบาลคลองหาด
(5 มี.ค.57 )
คณะกรรมการเยี่ยมนิเทศ
ณ อนุบาลคลองหาด
(4 มี.ค.57 )
ใส่บาตรประจำเดือน
มีนาคม

ณ อนุบาลคลองหาด
(3 มี.ค.57 )
เข้าค่ายลูกเสือเึครือข่าย
ณ อนุบาลคลองหาด
(26-28 ก.พ.57 )
เลือกตั้ง
ณ อนุบาลคลองหาด
(28 ก.พ.57 )
สอบ NT-LAS
ณ อนุบาลคลองหาด
(24 ก.พ.57 )
Obec Award
ณ เมืองทองธานี
(17-18 ก.พ.57 )
ทัศนศึกษา
ณ จ.ชลบุรี
(13 ก.พ.57 )
เข้าค่ายลูกเสือ
ณ อนุบาลคลองหาด
(11-12 ก.พ.57 )
สอบ O-net
ณ อนุบาลคลองหาด
(8 ก.พ.57 )
ประเมินการอ่าน
นักเรียนชั้น ป.2-ป.3

ณ อนุบาลคลองหาด
(3 ก.พ.57 )
ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-net
ณ อนุบาลคลองหาด
(3 ก.พ.57 )
ใส่บาตรประจำเดือน
กุมภาพันธ์

ณ อนุบาลคลองหาด
(3 ก.พ.57 )
ติวสอบ O-Net ชั้นป.6
ณ อนุบาลคลองหาด
(29-31 ม.ค. 57 )
ศิลปะการตัดกระดาษ
ณ อนุบาลคลองหาด
(27 ม.ค. 57 )
รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ณ อนุบาลคลองหาด
(24 ม.ค. 57 )
ครูอาสาชาวต่างชาติ
ณ อนุบาลคลองหาด
(17 ม.ค. 57 )
กิจกรรมงานวันครู
ณ อนุบาลคลองหาด
(16 ม.ค. 57 )
ประเมินผู้บริหาร
มืออาชีพ

ณ อนุบาลคลองหาด
(14 ม.ค. 57 )
ประเมินวิทยฐานะขำนาญการ
ณ อนุบาลคลองหาด
(13 ม.ค. 57 )
วันเด็กแห่งชาติ
ณ อนุบาลคลองหาด
(10 ม.ค. 57 )
ประเมินห้องเรียนคุณภาพ
ณ อนุบาลคลองหาด
(6 ม.ค. 57 )
อวยพรปีใหม่
(3 ม.ค.57 )
กิจกรรมวันปีใหม่คณะครู
ณ อนุบาลคลองหาด
(3 ม.ค.57 )
สุขสันต์วันปีใหม่
ณ อนุบาลคลองหาด
(27 ธ.ค. 56 )
ประชุมผู้บริหารเครือข่าย
คลองหาดการจัดงานวันครู

ณ อนุบาลคลองหาด
(29 ธ.ค. 56 )
กีฬาเครือข่าย
ณ อนุบาลคลองหาด
(12-16 ธ.ค. 56 )
ลงนามถวายพระพร
ณ อำเภอคลองหาด
(5 ธ.ค. 56 )
วันพ่อแห่งชาติ
ณ อนุบาลคลองหาด
(4 ธ.ค. 56 )
ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 2/2556

ณ อนุบาลคลองหาด
(2 ธ.ค. 56 )
ประชุมผู้บริหารเครือข่าย
ณ อนุบาลคลองหาด
(2 ธ.ค. 56 )
ครู-ผู้บริหารเครือข่ายคลองหาด
ศึกษาดูงาน

ณ รร.วัดสวนส้ม
(28 พ.ย. 56 )
ตรวจสุขภาพฟัน
อนุบาลคลองหาด
(27 พ.ย. 56 )
พิธีถวายราชสดุดี
อนุบาลคลองหาด
(25 พ.ย. 56 )
ประชุมรับนโยบาย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
สระแก้ว เขต 1

อนุบาลคลองหาด
(23 พ.ย. 56 )
เลี้ยงส่งครูสุรพล
และครูอาสา

ร้านอาหารเวียดนาม
(20 พ.ย. 56 )
แข่งขันกีฬาตำบล
โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม
(20 พ.ย. 56 )
ครูต่างชาติ
อนุบาลคลองหาด
ลอย ลอย กระทง
อนุบาลคลองหาด
(15 พ.ย. 56 )
ประชุมผู้บริหารเครือข่ายคลองหาด
อนุบาลคลองหาด
( 13 พ.ย. 56 )
ประชุมผู้ปกครอง
อนุบาลคลองหาด
( 7 พ.ย. 56 )
กิจกรรมใส่บาตร
ประจำเดือนพฤศจิกายน

อนุบาลคลองหาด
( 24-25 ต.ค.56 )
ประชุม/ทำงาน
นำเสนอ กิจกรรมต่างๆ
อนุบาลคลองหาด

( 24-25 ต.ค.56 )
ประเมินสถานศึกษาพอเพียง(แผนการสอน)
อนุบาลคลองหาด

( 4 ต.ค.56 )
อำลาครู Sam
อนุบาลคลองหาด

( 2 ต.ค.56 )
อบรมโครงการเชิงปฏิบัติธรรม
เขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรี

( 25-29 ก.ย. 56 )
ประเมินสถานศึกษา
พอเพียง
อนุบาลคลองหาด

( 10 ก.ย. 56 )
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
อนุบาลคลองหาด

ประเมินโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ
อนุบาลคลองหาด

( 9 ก.ย. 56 )
แข่งขันศิลปหัตกรรม
เครือข่ายคลองหาด
อนุบาลคลองหาด

( 6 ก.ย. 56 )
แกนนำ อย.น้อย
อนุบาลคลองหาด
ประเมินโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล
อนุบาลคลองหาด

( 4 ก.ย. 56 )
ครูอาสา กับวันสุดท้าย
ของการสอน
อนุบาลคลองหาด

( 4 ก.ย. 56 )
ประกันคุณภาพภายใน 2556
อนุบาลคลองหาด

( 3 ก.ย. 56 )
กิจกรรมของเรา
อนุบาลคลองหาด
ประเมิน HAS
อนุบาลคลองหาด

( 26 ส.ค. 56 )
ประชุมครูวิชาการ
เครือข่ายคลองหาด
อนุบาลคลองหาด

(23 ส.ค. 56 )
หลักสูตรบูรณาการ
สพป.สก.1

(20-22 ส.ค. 56 )
ประกวด Best Pactices
นครนายก

(18-19 ส.ค. 56 )
ประชุมผู้คุมสอบ N-net
อนุบาลคลองหาด

(23 ส.ค. 56 )
คาราวานเสริมสร้างเด็ก
เครือข่ายคลองหาด
อนุบาลคลองหาด

(16 ส.ค. 56 )
อำลาครูชาวต่างชาติ
Mandy & Amanda
อนุบาลคลองหาด

(16 ส.ค. 56 )
เลี้ยงรับเลี้ยงส่ง
อนุบาลคลองหาด

(14 ส.ค. 56 )
วันแม่แห่งชาติ
อนุบาลคลองหาด

(12 ส.ค. 56 )
ประชุมครูปฐมวัย
เครือข่ายคลองหาด
อนุบาลคลองหาด

(9 ส.ค. 56 )
กิจกรรมบริหารจัดการส่งส่งความเป็นผู้นำ CM
อนุบาลคลองหาด

อบรม สัมมนา
ประกันคุณภาพภายใน
เครือข่ายคลองหาด
อนุบาลคลองหาด

(1 ส.ค. 56 )
แข่งขันศิลปะหัตกรรมระดับ
เครือข่ายคลองหาด
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
อนุบาลคลองหาด
(25 ก.ค. 56 )
แห่เทียน
วัดอพป.คลองหาด
และวัดคลองหาด

(19 ก.ค. 56 )
ประเมินศูนย์ปฐมวัยต้นแบบอำเภอคลองหาด
อนุบาลคลองหาด
(18 ก.ค. 56 )
รับทุนการศึกษา
จากเทศบาลคลองหาด
ศาลแม่ย่าซอม
(17 ก.ค. 56 )
เลี้ยงส่งครู ชาวต่างชาติกัมพูชา
อนุบาลคลองหาด/ร้านอาหารมาลัย
(17-18 ก.ค. 56 )
ประเมินห้องเรียนคุณภาพ
อนุบาลคลองหาด
(11 ก.ค. 56 )
ร่่วมงานเปิดประชาคมอาเซียน
สปพ. สระแก้ว เขต 1
(8 ก.ค. 56 )
ประชุมครูวิชาการ
เครือข่ายคลองหาด
อนุบาลคลองหาด
(5 ก.ค. 56 )
ครูอาษากับภาระกิจ
การสอนวันสุดท้าย
อนุบาลคลองหาด
(5 ก.ค. 56 )
กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
อนุบาลคลองหาด
(24-17 มิ.ย.56 )
เดินสวนสนามและเดินรณรงค์
ณ อนุบาลคลองหาด
(27 มิ.ย.56 )
พบสมาชิกครูออมทรัพย์
อำเถอคลองหาด
ณ อนุบาลคลองหาด
(18 มิ.ย.56 )
มุทิตาจิต ผอ.สุรพล น้อยแสง
จากคณะครู ผู้บริหารอำเภอคลองหาด
ณ อนุบาลคลองหาด
(18 มิ.ย.56 )
ไหว้ครู เลือกตั้งประธาน
นักเรียน
ณ อนุบาลคลองหาด
(13 มิ.ย.56 )
เลี้ยงส่งครูชาวต่างชาติ
ณ ร้านอาหารเวียดนาม ยายเต็ม สระแก้ว
(5 มิ.ย.56 )
ประเมิน สมศ.รอบ3
ณ อนุบาลคลองหาด
(3-5 มิ.ย.56 )
พัฒนาโรงเรียน
ณ วัด อพป.คลองหาด
(2 มิ.ย.56 )
ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2556
ณ อนุบาลคลองหาด
(27 พ.ค.56 )
เวียนเทียน
ณ วัด อพป.คลองหาด
(23 พ.ค.56 )
ครูชาวต่างชาติ
ณ อนุบาลคลองหาด
(17 พ.ค.56 )
ประชุมผู้บริหารเครือข่ายคลองหาด
ณ อนุบาลคลองหาด
(17 พ.ค.56 )
ประชุมผู้ปกครอง 1-2556
รับเงินเรียนฟรี 15 ปี
ณ อนุบาลคลองหาด
(16 พ.ค.56 )
ส่งครูดวง
ณ ร.ร.บ้านเขาตะกรุบพัฒนา
(14 พ.ค.56 )
เลี้ยงส่งครูดวง
ณ อนุบาลคลองหาด
(13พ.ค.56 )
โครงการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียน
ของนักเรียนชั้น ป.1-6
ณ อนุบาลคลองหาด
(8-10 พ.ค.56 )
English Camp For Student
ณ อนุบาลคลองหาด
(8-10 พ.ค.56 )
English Camp For Teachers
ณ อนุบาลคลองหาด
(6-8 พ.ค.56 )
จัดทำรายงานข้อมูล (SAR)
ณ อนุบาลคลองหาด
(1-2 เม.ย..56 )
สพฐ. ตรวจสอบการติดตั้ง Router
ณ อนุบาลคลองหาด
(24 เม.ย..56 )
ติดตั้ง Router
ณ อนุบาลคลองหาด
(23 เม.ย..56 )
อบรมการทำวิจัยในชั้นเรียน
ณ อนุบาลคลองหาด
(3-4 เม.ย..56 )
ประชุมจัดทำเอกสาร
ของโรงเรียน
ณ อนุบาลคลองหาด
(1-2 เม.ย. 56)
ประชุมผู้ปกครองแจ้งผลการเรียน
ณ อนุบาลคลองหาด
(29 มี.ค.56 )
ปัจฉิมนิเทศ ชั้น ป.6
ณ อนุบาลคลองหาด
(25-26 มี.ค.56 )
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ณ อนุบาลคลองหาด
(21 มี.ค.56 )
เข้าค่ายลูกเสือเครือข่าย
ณโรงเรียนบ้านเขาดิน
(18-20 มี.ค.56 )
ครูทหาร
ณ อนุบาลคลองหาด
(14 มี.ค.56 )
ประเมินพัฒนาการ
นักเรียนจบชั้นปฐมวัย
ณ อนุบาลคลองหาด
(14 มี.ค.56 )
ครูคลองหาด สัมมนาศึกษาดูงาน
ณ เกาะช้าง จ.ตราด
(10-11 มี.ค.56 )
อวยพร
ท่าน สจ.นพจอม งามมีศรี
ณ คลองหาด
(7 มี.ค.56 )
ทหารพรานสอนระเบียบแถว
ณ อนุบาลคลองหาด
(7 มี.ค.56 )
โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา
ศึกษาดูงานที่โรงเรียน
ณ อนุบาลคลองหาด
(7 มี.ค.56 )
กิจกรรมเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครู
ใน กคศ.
ณ โรงเรียนบ้านวังวน
(26 ก.พ.56 )
อัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
เล่านิทานคุณธรรมระดับประเทศ
และ Obec Aword
ณ เมืองทองธานี
(13-14 ก.พ.56 )
กีฬาตำบล
ณ รร.บ้านคลองหาด
(6-8 ก.พ.56 )
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
ณ อนุบาลคลองหาด
(4-5 ก.พ.56 )
สอบ O-net ชั้นป.6
ณ อนุบาลคลองหาด
(2 ก.พ.56 )
งานกาชาด
ณ สระแก้ว
(1 ก.พ.56 )
ติวสอบ O-net ชั้นป.6
ณ อนุบาลคลองหาด
(22-1 ก.พ.56 )
ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ
O-net เครือข่าย
ณ อนุบาลคลองหาด
(30 ม.ค.56 )
ประกวดเขียนเรียงความ
ชั้น ป.3
ณ อนุบาลคลองหาด
(21 ม.ค..56 )
ประชุมชี้แจงหลักสูตรค่าย O-net
ณ อนุบาลคลองหาด
(18 ม.ค..56 )
มอบต้นไม้
ณ อนุบาลคลองหาด
(17 ม.ค..56 )
วันครู
ณ สพป.สก1 /อำเภอคลองหาด
/ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม

(16 ม.ค..56 )
สอบ ป.6 Pre -Onet
ณ อนุบาลคลองหาด
(14 ม.ค..56 )
สพป.สก.1 ประเมินการเรียนการสอน
โดยใช้ Tablet ชั้น ป.1
ณ อนุบาลคลองหาด
(14 ม.ค..56 )
ติวสอบ ป.6 Pre -Onet
ณ อนุบาลคลองหาด
(12-13 ม.ค..56 )
วันเด็กแห่งชาติภาคกลางคืน
ณ อนุบาลคลองหาด
(11 ม.ค..56 )
วันเด็กแห่งชาติ
ณ อนุบาลคลองหาด
(11 ม.ค..56 )
อวยพรปีใหม่
ณ อนุบาลคลองหาด
ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์
ณ อนุบาลคลองหาด
รับการตรวจ ขั้น 5
ณ อนุบาลคลองหาด
(9 ม.ค..56 )
รับของบริจาค
จากหน่วยเฉพาะกิจ
ทหารพรานที่ 13
ณ โรงเรียนบ้านเขาดิน
(8 ม.ค..56 )
ติดตั้ง access Point
ณ อนุบาลคลองหาด
(8 ม.ค..56 )
s
เลี้ยงปีใหม่ เลี้ยงรับครูใหม่
ณ อนุบาลคลองหาด
(4 ม.ค..56 )
ประชุมครูวิชาการเครือข่าย
ณ อนุบาลคลองหาด
(4 ม.ค..56 )