กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ บายศรีสู่ขวัญ นักเรียนจับการศึกษา ปี 2558
ณ อนุบาลคลองหาด
(31 มี.ค.59 )
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง รับผลการเรียน และรับเงินเรียนฟรี 15 ปี
ณ อนุบาลคลองหาด
(31 มี.ค.59 )

กิจกรรมพัฒนาทีงาน
ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
(22-24 มี.ค.59 )
กิจกรรมประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ณ อนุบาลคลองหาด
(16 มี.ค.59 )

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
ณ อนุบาลคลองหาด
(10-11 มี.ค.59 )
กิจกรรมทำบุญใส่บาตรประจำเดือนมีนาคม
และเยี่ยมบ้านนักเรียน
ณ อนุบาลคลองหาด
(1 มี.ค.59
)

มอบวุฒิบัตรครูอาสาขาวต่างชาติ
ณ อนุบาลคลองหาด
(25 ก.พ.59 )
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ทำไข่ตุ๋น และทำสาคู
ณ อนุบาลคลองหาด
(23 ก.พ.59 )

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมพัฒนาอาชีพขั้น ป.4 ไข่ตุ๋น
ณ อนุบาลคลองหาด
(15 ก.พ.59 )
ศึกษาดูงาน BBL และ
ส่งครูย้ายครูกาญจนา มูลเพีย
ณ โรงเรียนวังยาง สพป.ขอนแก่น เขต 5
(5 ก.พ.59 )

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ณ อนุบาลคลองหาด
(2 ก.พ.59 )
เลี้ยงส่งครู กาญจนา มูลเพีย
ณ อนุบาลคลองหาด
(5 ก.พ.59 )

ส่งครู กาญจนา มูลเพีย
ณ อนุบาลคลองหาด
(3 ก.พ.59 )
เลี้ยงส่งครู กาญจนา มูลเพีย
ณ อนุบาลคลองหาด
(5 ก.พ.59 )

กิจกรรมอบรมว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด
ณ วังน้ำเย็น
(5 ก.พ.59 )
รับทุนการศึกษา
บ้านใหม่ไทยเจริญ
(4 ก.พ.59 )

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมลูกเสือ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4
ณ อนุบาลคลองหาด
( ก.พ.59 )
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
กิจกรรมพัฒนาอาชีพ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2
ณ อนุบาลคลองหาด
( ก.พ..59 )

ตรวจวัดสายตา
จากจักษุแพทย์กรุงเทพมหานคร
ณ สพป.สะรแก้วเขต 1
(3 ก.พ.59 )
ใส่บาตรประจำเดือนกุมภาพันธ์
ณ อนุบาลคลองหาด
(2 ก.พ.59 )

" ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ " กับการทดสอบ O - Net
ณ อนุบาลคลองหาด
(29 ม.ค.58 )
ประชุมครูผู้สอน เครือข่ายคลองหาด
ณ อนุบาลคลองหาด
(19 ม.ค.58 )
กิจกรรมวันครู
ณ อนุบาลคลองหาด
(16 ม.ค.58 )
กิจกรรมวันเด็กภาคกลางคืน
ณ อนุบาลคลองหาด
(8 ม.ค.58 )
กิจกรรมวันเด็ก
ภาคกลางวัน
ณ อนุบาลคลองหาด
(8 ม.ค.58 )
ทำบุญใส่บาตร
ประจำเดือนมกราคม
ณ อนุบาลคลองหาด
(5 ม.ค.59 )
กิจกรรมวันปีใหม่
ณอนุบาลคลองหาด
(30 ธ.ค.58 )
กิจกรรมวันปีใหม่คณะครู
ณ อนุบาลคลองหาด
(29 ธ.ค.58 )
กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา
ณ อนุบาลคลองหาด
(29 ธ.ค.58 )
กิจกรรมพัฒนาอาชีพ
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ณ อนุบาลคลองหาด
(22 ธ.ค.58 )
ตรวจสุขภาพฟัน
ณ อนุบาลคลองหาด
(22 ธ.ค.58 )
เทศกาลภาพยนต์ศูนย์วิทยาศาสตร์
ณอนุบาลคลองหาด
(18 ธ.ค.58 )
ประชุมครูเครือข่าย
คลองหาด
ณ อนุบาลคลองหาด
(8 ธ.ค.58 )
เลี้ยงรับ-ส่ง ครูย้าย
ณ อนุบาลคลองหาด
(4 ธ.ค.58 )
วันพ่อแห่งชาติ
ทำบุญขึ้นอาคารหลังใหม่
ณ อนุบาลคลองหาด
(3 ธ.ค.58 )
พิธีถวายราชสดุดี
อนุบาลคลองหาด
(26 พ.ย.58 )
กิจกรรมพัฒนาอาชีพ
ทำกระทง
ณ อนุบาลคลองหาด
(24 พ.ย.58 )
ศึกษาดูงานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ณ อนุบาลคลองหาด
(9 พ.ย.58 )
ประชุมผู้ปกครอง 2/2558
ณ อนุบาลคลองหาด
(6 พ.ย.58 )
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ณ อนุบาลคลองหาด
(2 พ.ย.58 )
ฝึกทักษาการอ่านการเขียน
ณ อนุบาลคลองหาด
(29-31 ต.ค.58 )
กีฬาเครือข่าย
ณ อนุบาลคลองหาด
(5-9 ต.ค.58 )
กีฬาสีภายในโรงเรียน
ณ อนุบาลคลองหาด
(1-2 ต.ค.58 )
ส่งครูอนานาฏ บรรหาร
ณ รร.บ้านแท่นโพธิ์ทอง
(18 ก.ย.58 )
เลี้ยงรับ-เลี้ยงส่ง
ณ อนุบาลคลองหาด
(17 ก.ย.58 )
กรมทหารพาลที่ 13
มาทำกิจกรรมและให้ความรู้เกี่ยวกับ
ยาสมุนไพรรักษาโรค
ณ อนุบาลคลองหาด
(17 ก.ย.58 )
ใส่บาตรเดือนกันยายน
ณ อนุบาลคลองหาด
(1 ก.ย..58 )
เลี้ยงส่งครูแอนและครูเมย์
ณ หมูย่างวันดี
(27 ส.ค.58 )
กีฬาอนุบาล
ณ รร.อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
(18 ส.ค.58 )
ทัศนศึกษา
ณ สด๊กก๊อกธม
(14 ส.ค.58 )
ทัศนศึกษา
ณ สวนนงนุช
(13 ส.ค.58 )
วันแม่แห่งชาติ
ณ อนุบาลคลองหาด
(11 ส.ค.58 )
ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา
ณ อนุบาลคลองหาด
(10 ส.ค.58 )
วันอาเซียน
ณ สพป.สระแก้วเขต1
(8 ส.ค.58 )
เข้าค่ายธรรมมะ
ณ อนุบาลคลองหาด
(3-4 ส.ค.58 )

แห่เทียนพรรษา
ณ วัด อพป.คลองหาด
(29 ก.ค.58 )

ประเมินความยั่งยืน
โรงเรียนในฝัน
ณ อนุบาลคลองหาด
(28 ก.ค.58 )
โครงการแต่งตัวให้น้อง
ไปโรงเรียน จากตรวจคนเข้าเมือง
ณ บ้านใหม่ไทยเจริญ
(20 ก.ค.58 )
โรงเรียนบ้านหนองเตียน
ศึกษาดูงานกิจกรรมการสอน
ภาษาอังกฤษ
ณ อนุบาลคลองหาด
(15 ก.ค.58 )
School Change Maker Festival
ณ อนุบาลคลองหาด
(10-11 ก.ค.58 )
ประเมินโรงเรียนในฝันสู่
มาตรฐานสากล
ณ อนุบาลคลองหาด
(9 ก.ค.58 )
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ณ อนุบาลคลองหาด
(2 ก.ค.58 )
เดินสวนสนามวันคล้าย
วันสถาปนาลูกเสือ
ณ อนุบาลคลองหาด
(2 ก.ค.58 )
ประชุมผู้บริหารเครือข่าย
ณ อนุบาลคลองหาด
( 1ก.ค.58 )
ครู DARE
ณ อนุบาลคลองหาด
(25 มิ.ย.58 )
ตรวจสุขภาพ
ณ อนุบาลคลองหาด
(23 มิ.ย..58 )
นิเทศการสอน
ณ อนุบาลคลองหาด
(19-23 มิ.ย.58 )
การพพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการโรงเรียน

ณ อนุบาลคลองหาด
(15-19 มิ.ย..58 )
ส่งครูจันที บุญตา
ณ รร.บ้านด่าน (ราษฏรบำรุง)
(11 มิ.ย.58 )
เลี้ยงรับ-เลี้ยงส่ง
ณ อนุบาลคลองหาด
(10 มิ.ย.58 )
เลือกตั้งประธานนักเรียน
ณ อนุบาลคลองหาด
(4 มิ.ย.58 )
พิธีไหว้ครู
ณ อนุบาลคลองหาด
(4 มิ.ย.58 )
กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
ณ บ้านนักเรียน
(2-7 มิ.ย.58 )
ครูอาสาชาวต่างชาติ
ณ อนุบาลคลองหาด
(2 มิ.ย.58 )
หาเสียงเลือกตั้ง
ประธานนักเรียน

ณ อนุบาลคลองหาด
(2 มิ.ย.58 )
ประชุมผู้ปกครอง
ณ อนุบาลคลองหาด
(29 พ.ค.58 )
อบรมเชิงปฏิบัติการออก
แบบการจัดการเรียนรู้เพื่อ
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนในฝัน

ณ สพป.สระแก้ว เขต 1
(22 พ.ค.58 )
สมัครชมรม
ณ อนุบาลคลองหาด
(20 พ.ค.58 )
อบรมค่ายภาษาอังกฤษ
แบบเข้ม ครั้งที่ 2

ณ อนุบาลคลองหาด
(8-12 พ.ค.58 )
ปูกระเบื้องหน้าอาคารเรียน
ณ อนุบาลคลองหาด
( 12 พ.ค.58 )
อบรมพัฒนาศักยภาพเด็ก
ด้านการอ่านการเขียน

ณ อนุบาลคลองหาด
(8-12 พ.ค.58 )
ประชุมปฏิบัติการพัฒนา
โรงเรียนในโครงการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม ฯ

ณ โรงแรม วรบุรี อโยธยา คอนแวนชั่น รีสอร์ท
(6-8 พ.ค.58 )