เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
วัดอพป.คลองหาด
(
17 พ.ค. 62)