กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี
ณ อำเภอคลองหาด
(
3 มิ.ย. 62)