ใส่บาตรประจำเดือนมิถุนายน
ณ อนุบาลคลองหาด
(
4 มิ.ย. 62)