ผู้ปกครองบริจาคพัดลมติดตามตามห้องเรียน
ณ อนุบาลคลองหาด
(
10 มิ.ย.62)