กีฬาครูกิจกรรมการแข่งขันเปตอง
ณ สนามเปตองอนุบาคลองหาด
(
13 มิ.ย.62)