ประเมินครูผู้ช่วย นางสาวชัชฎาภรณ์ แหวนเงิน
ณ ห้องเรียน ป.3/1
(
13 มิ.ย.62)