ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
วันคล้ายวันสปานาลูกเสือแห่งชาติ
ณ โรงเรียนบ้านชุมทอง
(
1 ก.ค .62)