ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
วันคล้ายวันสปานาลูกเสือแห่งชาติ
ณ อนุบาคลองหาด
(
1 ก.ค .62)