รับทุน ข้าวสาร อาหารแห้ง
ณ ศาลแม่ย่าซอม
(
10 ก.ค .62)