กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
ถวายพานพุ่ม จุดเทียนชัยถวายพระพร
ณ อำเภอคลองหาด
(
28 ก.ค .62)