ใส่บาตรประจำต้นเดือนกันยายน 2562
ณ อนุบาลคลองหาด
(
9 ก.ย. 62)