สภาเด็กและเยาวชน ให้ความรู้การทำน้ำยาล้างจาน
ณ อนุบาลคลองหาด
(
3 ก.ย.62)