ศึกษานิเทศ สพป. สระแก้ว เขต 1 เยี่ยมโรงเรียน
ณ อนุบาลคลองหาด
(
12 ก.ย.62)