กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ถุงผ้า พวงมาลัยจากถุงนม และกระถงต้นไม้จากขวบพลาสติก
ณ อนุบาลคลองหาด
(
23-24 ก.ย.62)