ใส่บาตรเดือนตุลาคม คณะครูผู้บริหาร นักเรียนและผู้ปกครอง
ร่วมทำบุญใส่บาตร ถวายปัจจัย ปิ่นโต
ณ อนุบาลคลองหาด
(
1 ต.ค.62)