แข่งขันศิลปะหัตกรรม ปีการศึกษา 2562
ชนะเลิศแข่งระดับชาติ ดังนี้
1 เล่านิทานภาษาอังกฤษ ป.4-6
2 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-3
3 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-6
ณ อนุบาลคลองหาด
(
28-10 พ.ย.62)