กิจกรรมวันลอยกระทง นักเรียนร่วมทำกระทงถวายวัดคลองหาด
ณ อนุบาลคลองหาด
(
11 พ.ย.62)