กิจพรรมพัฒนาจิต ชั่วโมงสุดท้ายของวันศุกร์
ณ อนุบาลคลองหาด
(
ทุกวันศุกร์)