ซักซ้อมเตรียมความพร้อมการประเมินภายนอกรอบสี่
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านบุกะสังและโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง
ณ อนุบาลคลองหาด
(2
6 พ.ย.62)