ใส่บาตรประจำเดือนธันวาคม
ณ อนุบาลคลองหาด
(
3 ธ.ค.62)