แข่งขันศิลปหัตกรรมระดับภาค เล่านิทานคุณธรรมช่วงชั้นที่ 1 และ 2 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
กิจกรรมพูดภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

ณ อนุบาลคลองหาด
(
6-8 ธ.ค.62)