นำเสนอ IQA AWARD จัดนิทรรศการ เยี่ยมชมผลงาน
ณ สพป.สระแก้ว เขต1
(
16 ธ.ค.62)