รับของบริจาคจัดงานวันเด็ก
ณ ตลาดศรีเพ็ญคลองหาด
(
26 ธ.ค.62)