วันเด็กแห่งชาติ เล่นเกม ทำบุญ 40 ปีอนุบาลคลองหาด
รับประทานอาหารซุ้มอาหารผุ้ปกครองและชุมชนร่วมบริจาค
การแสดงเด็กของนักเรียนทุกชั้น ออกเลขฉลากบัตรทอง
ลุ้นรับทองคำ ตักไข่ปลาพาโชค มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา
ณ อนุบาลคลองหาด
(
4 ม.ค. 63)