กิจกรรมวันครู คุณครูรับเกียรติบัตรครูดีศรีสระแก้ว ครูต้นแบบการจัดการเรียนการสอน
ครูตำแหน่งชำนาญการพิเศษ ปีการศึกษา 2562 แข่งขันกีฬาครูคลองหาดและครูวังสมบูรณ์
ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์จับฉลากรางวัลจากผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือข่าย

ณ คลองหาดพิทยาคม
(
16 ม.ค.63)