ใส่บาตรประจำเดือนกุมภาพันธ์
ณ อนุบาลคลองหาด
(
4 ก.พ.63)