เวียนเทียน / บำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมวันมาฆบูชา
ณ อนุบาลคลองหาด
(
7 ก.พ.63)