เข้าค่ายลูกเสือสำรอง-ลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5
โรงเรียนอนุบาลคลองหาด และโรงเรียนอนุบาลคลองหาดสาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ
ณ อนุบาลคลองหาด
(
13-14 ก.พ.63)