สอบ NT ชั้น ป.3
ณ สนามสอบอนุบาลคลองหาด
(
4 มี.ค.63)