ประเมินบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ณ อนุบาลคลองหาด
(
10 มี.ค.63)