เลี้ยงรับครูศรีอุบล เลี้ยงส่งครูณัฐภรณ์
ณ อนุบาลคลองหาด
(
23 ก.ค.63)