ประวัติโรงเรียน
 บุคลากร
นักเรียน
หลักสุตร

ITA

 ผังโรงเรียน
 AMSS++
ผลงาน59-61
สมศ.รอบสาม
Link/Dowload
นายอนนท์ หันทยุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด
 

คลิกดูภาพขนาดใหญ่

 
ผังโรงเรียนอนุบาลคลองหาด สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ
 

1.อาคารเรียน    
2.อาคารอเนกประสงค์  
3. โรงอาหาร 
4. ส้วม 
5.บ้านพักครู 
6. สนาม 
7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 
ดาวโหลด
ข้อมูล DMC 2562
หลักสูตรซ่อมเสริม
แบบเยี่ยมบ้าน
คัดลายมือ ป.1-6